رویه های بازگرداندن کالا

ضمانت برگشت کالا تا ۷ روز

در هفت روز پس از تحویل سفارش شما، در صورتی که کالای شما اسیب فیزیکی ندیده باشد شامل گارانتی میشود.اسیب فیزیکی به دلیل حمل و نقل پستی فقط تا ۲۴ ساعت قابل تعویض است.